arabian gulf nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arabian gulf nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arabian gulf giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arabian gulf.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arabian gulf

    Similar:

    persian gulf: a shallow arm of the Arabian Sea between Iran and the Arabian peninsula; the Persian Gulf oil fields are among the most productive in the world

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).