arabian jasmine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arabian jasmine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arabian jasmine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arabian jasmine.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arabian jasmine

    East Indian evergreen vine cultivated for its profuse fragrant white flowers

    Synonyms: Jasminum sambac

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).