jasminum sambac nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jasminum sambac nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jasminum sambac giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jasminum sambac.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • jasminum sambac

    Similar:

    arabian jasmine: East Indian evergreen vine cultivated for its profuse fragrant white flowers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).