arabesque nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arabesque nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arabesque giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arabesque.

Từ điển Anh Việt

 • arabesque

  /,ærə'besk/

  * tính từ

  A-rập

  kỳ lạ, kỳ dị

  * danh từ

  kiểu trang trí đường lượn

  tư thế lượn (vũ ba-lê)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • arabesque

  position in which the dancer has one leg raised behind and arms outstretched in a conventional pose

  an ornament that interlaces simulated foliage in an intricate design