arabization nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arabization nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arabization giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arabization.

Từ điển Anh Việt

  • arabization

    * danh từ

    sự Arập hoá