arabic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arabic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arabic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arabic.

Từ điển Anh Việt

 • arabic

  /'ærəbik/

  * tính từ

  thuộc A-rập

  arabic numerals: chữ số A-rập

  * danh từ

  tiếng A-rập

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • arabic

  the Semitic language of the Arabs; spoken in a variety of dialects

  Synonyms: Arabic language

  relating to or characteristic of Arabs

  Arabic languages