aqua nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aqua nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aqua giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aqua.

Từ điển Anh Việt

 • aqua

  * danh từ

  số nhiều aquas

  nước

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aqua

  * kỹ thuật

  nước

Từ điển Anh Anh - Wordnet