aquatinter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aquatinter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aquatinter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aquatinter.

Từ điển Anh Việt

  • aquatinter

    xem aquatint