aquacultural nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aquacultural nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aquacultural giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aquacultural.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aquacultural

  Similar:

  aquicultural: of or relating to aquiculture

  aquacultural methods

  hydroponic lettuce

  Synonyms: hydroponic

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).