aquarelle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aquarelle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aquarelle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aquarelle.

Từ điển Anh Việt

  • aquarelle

    /,ækwə'rel/

    * danh từ

    (nghệ thuật) tranh màu nước