aqualung nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aqualung nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aqualung giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aqualung.

Từ điển Anh Việt

 • aqualung

  * danh từ

  thiết bị được thợ lặn mang theo để thở dưới nước, Đồ lặn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aqualung

  * kỹ thuật

  bộ đồ lặn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aqualung

  a device (trade name Aqua-Lung) that lets divers breathe under water; scuba is an acronym for self-contained underwater breathing apparatus

  Synonyms: Aqua-Lung, scuba