aquaria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aquaria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aquaria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aquaria.

Từ điển Anh Việt

 • aquaria

  /ə'kweəriəm/

  * danh từ, số nhiều aquariums

  /ə'kweəriəmz/, aquaria

  /ə'kweəriə/

  bể nuôi (cá, loài thuỷ sinh)

  khu công viên có bể nuôi (cá, loài thuỷ sinh); nơi trưng bày bể nuôi (cá, loài thuỷ sinh)