tiết trinh trong Tiếng Anh là gì?

tiết trinh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiết trinh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tiết trinh

    * dtừ

    chasity, continence, purity, virtuous

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tiết trinh

    chastity, continence, purity, virtuous