tiết trời trong Tiếng Anh là gì?

tiết trời trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiết trời sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tiết trời

    * dtừ

    weather