tiết diện trong Tiếng Anh là gì?

tiết diện trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiết diện sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tiết diện

  * dtừ

  section

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tiết diện

  * noun

  section

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tiết diện

  section