tiết dụng trong Tiếng Anh là gì?

tiết dụng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiết dụng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tiết dụng

    * ttừ

    frugal; economical

    * dtừ

    limit one's needs