tiết lậu trong Tiếng Anh là gì?

tiết lậu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiết lậu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tiết lậu

    * dtừ

    divulge, reveal, make public, leak out (secret)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tiết lậu

    divulge, reveal, make public, leak out (secret)