tiết ra trong Tiếng Anh là gì?

tiết ra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiết ra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tiết ra

  * dtừ

  discharge

  * ngđtừ

  secrete

  * ttừ

  secernent