tiết hạnh trong Tiếng Anh là gì?

tiết hạnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiết hạnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tiết hạnh

    chastity; virtue

    giữ tiết hạnh to defend one's virtue

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tiết hạnh

    chastity, virtue