tiết kiệm trong Tiếng Anh là gì?

tiết kiệm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiết kiệm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tiết kiệm

  to economize; to save; to be sparing of/with/in something; to husband

  tiết kiệm nước uống to economize on drinking-water

  tiết kiệm điện/giấy nhé! save on electricity/paper!; don't waste electricity/paper!

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tiết kiệm

  * verb

  to economize, to practise thrift

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tiết kiệm

  to save, be thrifty, economize; economical