tiết lị trong Tiếng Anh là gì?

tiết lị trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiết lị sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tiết lị

    * dtừ

    dysentery