tiết lễ trong Tiếng Anh là gì?

tiết lễ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiết lễ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tiết lễ

    * dtừ

    civil rites