tiết nhạc trong Tiếng Anh là gì?

tiết nhạc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiết nhạc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tiết nhạc

    * dtừ

    phrase