tổng thư ký trong Tiếng Anh là gì?

tổng thư ký trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tổng thư ký sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tổng thư ký

    secretary-general

    tổng thư ký nhà trắng chief of staff

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tổng thư ký

    secretary-general