tổng bí thư trong Tiếng Anh là gì?

tổng bí thư trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tổng bí thư sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tổng bí thư

  general secretary

  tổng bí thư đảng cộng sản việt nam general secretary of the vietnamese communist party

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tổng bí thư

  * noun

  secretary general

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tổng bí thư

  Secretary General, General Secretary