tổng quát trong Tiếng Anh là gì?

tổng quát trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tổng quát sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tổng quát

  general

  ngôn ngữ học tổng quát general linguistics

  đi từ tổng quát đến chi tiết to go from the general to the specific; to go from the general to the particular

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tổng quát

  * adj

  general, comprehensive

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tổng quát

  general, comprehensive; to generalize