tổng ngạch trong Tiếng Anh là gì?

tổng ngạch trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tổng ngạch sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tổng ngạch

    * đtừ

    total amount