tổng quản trong Tiếng Anh là gì?

tổng quản trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tổng quản sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tổng quản

    * dtừ

    vicar-general