tổng bộ trong Tiếng Anh là gì?

tổng bộ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tổng bộ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tổng bộ

    * dtừ

    central organ, central committee

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tổng bộ

    central organ, central committee