tổng cộng trong Tiếng Anh là gì?

tổng cộng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tổng cộng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tổng cộng

  to add up; to total

  tính xem tôi nợ anh tổng cộng bao nhiêu work out everything i owe you

  in all; in total

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tổng cộng

  * noun

  total

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tổng cộng

  grand total, all together, total