tổng lực trong Tiếng Anh là gì?

tổng lực trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tổng lực sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tổng lực

    * dtừ

    resultant force; total force

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tổng lực

    resultant force, total force