tổng quan trong Tiếng Anh là gì?

tổng quan trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tổng quan sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tổng quan

    conspectus; overall/general view; overview

    tổng quan về thư điện tử overview of e-mail

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tổng quan

    conspectus, overall or general view, overview