tổng cung trong Tiếng Anh là gì?

tổng cung trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tổng cung sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tổng cung

    (kinh tế học) aggregate supply