yard transportation expenses nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

yard transportation expenses nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm yard transportation expenses giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của yard transportation expenses.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • yard transportation expenses

    * kinh tế

    chi phí chuyên chở trong xưởng