yard track nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

yard track nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm yard track giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của yard track.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • yard track

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    đường trên bài lập tàu