yard donkey nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

yard donkey nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm yard donkey giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của yard donkey.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • yard donkey

    Similar:

    yarder: a winch (or system of winches) powered by an engine and used to haul logs from a stump to a landing or to a skid road

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).