yard disconnector gully nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

yard disconnector gully nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm yard disconnector gully giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của yard disconnector gully.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • yard disconnector gully

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    rãnh bể phốt ngoài sân

    rãnh thoát bể phốt ngoài sân