yardage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

yardage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm yardage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của yardage.

Từ điển Anh Việt

 • yardage

  /'jɑ:didʤ/

  * danh từ

  số đo bằng iat

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • yardage

  * kỹ thuật

  dệt may:

  chiều dài (tính bằng yat)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • yardage

  distance measured in the aggregate number of yards

  what is the yardage of this golf course?