wholesale trade nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wholesale trade nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wholesale trade giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wholesale trade.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wholesale trade

  * kinh tế

  mậu dịch bán sỉ

  mậu dịch buôn sỉ, nghiệp vụ buôn sỉ

  nghiệp vụ bán sỉ

  thương mại bán buôn

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  bán buôn