wholesale agent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wholesale agent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wholesale agent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wholesale agent.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wholesale agent

    * kinh tế

    đại lý bán sỉ

    người đại lý bán sỉ