wedding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wedding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wedding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wedding.

Từ điển Anh Việt

  • wedding

    /'wedi /

    * danh từ

    lễ cưới

Từ điển Anh Anh - Wordnet