wedding-tour nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wedding-tour nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wedding-tour giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wedding-tour.

Từ điển Anh Việt

 • wedding-tour

  /'wedi tu / (wedding-trip) /'wedi trip/

  trip)

  /'wedi trip/

  * danh từ

  cuộc du lịch tuần trăng mặt