wedding breakfast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wedding breakfast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wedding breakfast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wedding breakfast.

Từ điển Anh Việt

  • wedding breakfast

    * danh từ

    tiệc cưới (bữa ăn đặc biệt cho cô dâu chú rể cùng với họ hàng, bạn bè sau lễ cưới)