wedding-day nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wedding-day nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wedding-day giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wedding-day.

Từ điển Anh Việt

  • wedding-day

    /'wedi dei/

    * danh từ

    ngày cưới; ngày kỷ niệm ngày cưới