wedding-present nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wedding-present nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wedding-present giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wedding-present.

Từ điển Anh Việt

  • wedding-present

    /'wedi ,preznt/

    * danh từ

    quà mừng đám cưới