transient state nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transient state nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transient state giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transient state.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • transient state

  * kỹ thuật

  chế độ quá độ

  điện tử & viễn thông:

  chế độ giao thời

  toán & tin:

  trạng thái chuyển

  điện:

  trạng thải chuyển tiếp

  trạng thái nhất thời