transient analysis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transient analysis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transient analysis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transient analysis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • transient analysis

  * kỹ thuật

  sự phân tích chuyển tiếp

  điện tử & viễn thông:

  sự phân tích nhất thời

  toán & tin:

  sự phân tích quá độ