transient error nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transient error nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transient error giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transient error.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • transient error

  * kỹ thuật

  lỗi mềm

  lối nhất thời

  lỗi nhất thời

  lỗi tạm

  lỗi tạm thời

  toán & tin:

  sai số trung gian