transient behaviour nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transient behaviour nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transient behaviour giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transient behaviour.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • transient behaviour

  * kỹ thuật

  đối xử chuyển tiếp

  đo lường & điều khiển:

  động thái chuyển tiếp

  sự biến diễn nhất thời

  sự vận hành chuyển tiếp