transient response nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transient response nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transient response giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transient response.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • transient response

  * kỹ thuật

  đáp tuyến chuyển tiếp

  đáp ứng chuyển tiếp

  đáp ứng nhất thời

  ứng hiệu nhất thời

  điện tử & viễn thông:

  đặc tuyến giao thời

  điện lạnh:

  đáp ứng quá độ

  điện:

  đáp ứng quá độ nhất thời

  toán & tin:

  sự đáp ứng tạm